Privacy gegevens Ontdek Oost

Ontdek Oost gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ontdek Oostkan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van Ontdek Oost en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ontdek Oost verstrekt. Ontdek Oost kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw voor- en achternaam;
– uw e-mailadres.

Waarom Ontdek Oost gegevens nodig heeft

Ontdek Oost verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Ontdek Oost gegevens bewaart

Ontdek Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Ontdek Oost verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ontdek Oost worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ontdek Oost gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Ontdek Oost maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Ontdek Oost zoekresultaatpagina’s bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ontdek Oost te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ontdek Oost heeft hier geen invloed op. Ontdek Oost heeft Google geen toestemming gegeven om via Ontdek Oost verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ontdek Oost. Ontdek Oost zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Ontdek Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ontdek Oost maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ontdek Oost verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ontdek Oost op via mail.